انتقال رشته روان شناسی بالینی به وزارت بهداشت، غیرعلمی است

منظور من این نبود، آن بود

غفلت ها وساده انگاریهای فرهنگی

http://www.khabaronline.ir/detail/584829/weblog/pourhossein

فصلنامه رویش روان شناسی(شماره۱۵) تابستان ۹۵ منتشر گردید

http://www.frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=7

کنگره نماز و سلامت روان

کانال نسخه در تلگرام

یادداشتهای کوتاه تربیتی / معنوی / روان شناختی و سلامت دکتررضا پورحسین را در کانال نسخه تلگرام دنبال و کانال را به دیگران معرفی نمایید.
nouskhe@

فصلنامه رویش روان شناسی ، شماره ۱۴ ، ویژه بهار ۹۵ منتشر گردید.

http://www.frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=6

نام محمد باردیگر در نوزادان انگلستان رکورد زد

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

هنر ارزشی و ارزش هنری

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=29052
ارسال