کانال نسخه در تلگرام

یادداشتهای کوتاه تربیتی / معنوی / روان شناختی و سلامت دکتررضا پورحسین را در کانال نسخه تلگرام دنبال و کانال را به دیگران معرفی نمایید.
nouskhe@

فصلنامه رویش روان شناسی ، شماره ۱۴ ، ویژه بهار ۹۵ منتشر گردید.

http://www.frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=6

نام محمد باردیگر در نوزادان انگلستان رکورد زد

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

هنر ارزشی و ارزش هنری

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=29052

اسلامی شدن دانشگاه ها درنظر آیت الله جوادی آملی

http://esranews.com/FA/News/118973/

معنا درمانی درسایه مرگ آگاهی : بررسی رویکرد اروین یالوم و آیت الله جوادی آملی

http://esranews.com/FA/News/139046/

دکتربشارت

جای بسی خوشحالی است که نام دکتر محمدعلی بشارت استاد روان شناسی بالینی گروه روان شناسی دانشگاه تهران ، به عنوان محقق برتر درصدر محققان علوم انسانی آمده است. این موفقیت بزرگ رابه ایشان تبریک می گوییم.

کلینیک آتیه (مرکز پذیرش مراجع دکتر رضا پورحسین)

کلینیک آتیه
بالاتراز میدان ونک. انتهای خیابان والی نژاد. تلفن ۸۴۰۱۲۱۰۳

رضاپورحسین، رئیس ستادچهره های ماندگار اعلام کرد:ارسال نامه به برخی اساتید ودرخواست وجه برای چهره ماندگار شد ربطی به ستادچهره های ماندگا رندارد

http://www.isna.ir/fa/news/95030603329
ارسال