فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۸ منتشر گردید.

هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی رویش روان شناسی ویژه پاییز ۱۳۹۳ منتشر گردید. رویش روان شناسی د رپایگاه های زیر نمایه شده است:

magiran.com/rooyesh

ensani.ir/fa/ps-rrsh/magazine.aspx

توضیح درباره تست لووینگر

دانلود (PDF, 147KB)

مثالهای تست لووینگر

دانلود (PDF, 604KB)

Perspective Developmental Individual Differences(DIR) Relationship-based

دانلود (PDF, 423KB)

لگوی تحولی – تفاوتهای فردی مبتنی برارتباط

الگوی تحولی – تفاوتهای فردی مبتنی برارتباط، الگویی جدید برای مطالعه یکپارچه انسان است. این الگو برای تشخیص و درمانگری تحولی نیز بسیار کارآمد است . ضمن آنکه با فرهنگ ما همگونی بالایی دارد. به پیوست درمقاله جناب آقای دکتر سیدامیرامین یزدی، دانشیارمحترم دانشگاه فردوسی مشهد، ایشان توضیح بسیار خوبی دراین باره داده اند

دانلود (PDF, 215KB)

 

 

خبرگزاری کودک

خبرگزاری کودک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفت. این خبرگزاری به مدیرمسوولی دکتررضا پورحسین به زودی شروع بکار می کند.

تست لووینگر(تحول من)

دانلود (PDF, 50KB)

تست آندره ری با راهنما

دانلود (PDF, 348KB)

کمل گرایی هیل با نرم ایرانی

دانلود (PDF, 64KB)

ماهنامه کودک

ماهنامه شماره ۱۰۵ کودک منتشر گردید. این ماهنامه باشعارهمه چیزدرباره کودک درباره مسایل روانشناسی، تغذیه، سلامت، پزشکی، سبک زندگی و تربیت منتشر می گردد. مخاطبان این مجله، والدین و مربیان هستند. برای ارسال مقالات ازطریق ایمیل های زیر اقدام نمایید

koodakmagazine@gmail.com

irkoodak@yahoo.com
ارسال