فصلنامه رویش روان شناسی(شماره۱۵) تابستان ۹۵ منتشر گردید

http://www.frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=7

کنگره نماز و سلامت روان

کانال نسخه در تلگرام

یادداشتهای کوتاه تربیتی / معنوی / روان شناختی و سلامت دکتررضا پورحسین را در کانال نسخه تلگرام دنبال و کانال را به دیگران معرفی نمایید.
nouskhe@

فصلنامه رویش روان شناسی ، شماره ۱۴ ، ویژه بهار ۹۵ منتشر گردید.

http://www.frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=6

نام محمد باردیگر در نوزادان انگلستان رکورد زد

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/459859/

هنر ارزشی و ارزش هنری

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=29052

اسلامی شدن دانشگاه ها درنظر آیت الله جوادی آملی

http://esranews.com/FA/News/118973/

معنا درمانی درسایه مرگ آگاهی : بررسی رویکرد اروین یالوم و آیت الله جوادی آملی

http://esranews.com/FA/News/139046/

دکتربشارت

جای بسی خوشحالی است که نام دکتر محمدعلی بشارت استاد روان شناسی بالینی گروه روان شناسی دانشگاه تهران ، به عنوان محقق برتر درصدر محققان علوم انسانی آمده است. این موفقیت بزرگ رابه ایشان تبریک می گوییم.
ارسال