رشدیکپارچه انسان

http://www.pourhosein.ir/wp-content/uploads/2015/10/pdf

مصاحبه با دکتر پورحسین درباره ماهواره

http://www.rajanews.com/news/212305

شماره های جدید فصلنامه رویش روانشناسی

RSS   مقالات شماره ۱۱ ( تابستان ۹۴)

http://frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=2

RSS   مقالات شماره ۱۰ ( بهار۹۴)

http://frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=1

RSS      مقالات شماره۹ (زمستان ۹۳)

http://frooyesh.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=3

رویش روان شناسی شماره ۱۱

فصلنامه رویش روان شناسی ، شماره ۱۱، ویژه تابستان ۹۴ منتشر گردید. برای مشاهده مقالات به سایت مجله به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

frooyesh.ir

سایت فصلنامه رویش روان شناسی

سایت علمی ترویجی رویش روان شناسی راه اندازی شد. ازاین پس مقالات به صورت آنلاین دریافت و بررسی می شوند.

http://frooyesh.ir

فصلنامه شماره ۱۰ رویش روانشناسی

فصلنامه شماره ۱۰ رویش روانشناسی ویژه بهار ۹۴ منتشر شده است. برای دریافت پی دی اف، به سایت مگیران به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://magiran.com/rooyesh

سایت جدید فصلنامه رویش روانشناسی

http://frooyesh.ir

شماره ۱۱ رویش روانشناسی ویژه تابستان ۹۴ تا یکماه دیگر منتشر می گردد.

به امیدخدا تا یکماه دیگر، پروسه ثبت مقاله، پیگیری. داوری، پذیرش مقالات  به صورت آنلاین از طریق سایت frooyesh.ir انجام می گیرد.

کتاب کودک

کوتاه نوشته هایی درباره کودک ، عنوان کتابی است که توسط دکتررضاپورحسین نوشته شده است. این کتاب حاوی مقالات وسرمقاله های ایشان در ماهنامه کودک است. این کتاب را می توانید از دفترگروه روان شناسی دانشگاه تهران تهیه نمایید.

درگذشت استاد آیینه وند

درگذشت استادممتاز دانشگاه وچهره ماندگار رشته تاریخ اسلام را به جامعه علمی و فرهنگی صمیمانه تسلیت می  گویم. استادآیینه وند شخصیتی رشدیافته، آرام، متین، نکته سنج، متخلق و مومن بود که سالها دردانشگاه منشا خدمات آموزشی و پژوهشی بوده و دانشجویان زیادی از درسهای دلنشین ومحققانه ایشان بهره های بزرگ برده اند. روحشان با ارواح اولیاء خدا، قرین ومحشورباد.

فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۸ منتشر گردید.

هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی رویش روان شناسی ویژه پاییز ۱۳۹۳ منتشر گردید. رویش روان شناسی د رپایگاه های زیر نمایه شده است:

magiran.com/rooyesh

ensani.ir/fa/ps-rrsh/magazine.aspx

توضیح درباره تست لووینگر

دانلود (PDF, 147KB)
ارسال