خرداد 3, 1395

ریاست بخش آسیایی انجمن جهانی روان درمانی

درپایان نهمین کنگره بین المللی روان درمانی(بخش آسیایی) در پایان اردیبهشت۹۵، آقای دکتر غلامعلی افروز استاددانشگاه تهران به ریاست بخش آسیایی انجمن جهانی روان درمانی انتخاب شدند.
ارسال